MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Profil společnosti

a)    Úvod

Akciová společnost MEPHACENTRUM provozuje nestátní zdravotnické zařízení - polikliniku MephaCentrum v centru městské části Poruba, které ročně poskytne služby cca 500.000 klientů.

b)    Poskytovaná zdravotní péče


Klientům polikliniky MephaCentrum je poskytována zdravotní péče jak lékaři společnosti MEPHACENTRUM tak soukromými lékaři v pronajatých ordinacích v širokém spektru od praktických lékařů pro děti a dorost a pro dospělé, přes specializovaná ambulantní pracoviště, diagnostická oddělení – radiodiagnostické oddělení a biochemická a hematologická laboratoř až po poskytování sesterské domácí péče. Výjimečným oddělením mezi poliklinikami je plicní oddělení, které jako jedno z mála v ČR je pouze ambulantní bez lůžkové části. Přesto toto pracoviště je jedním z nejlépe vybavených plicních oddělení u nás – jak po stránce personální, tak i přístrojové.


c)    Lékárny


Společnost MEPHACENTRUM provozuje také lékárny AMPHORA, jednu  v budově polikliniky v Porubě a druhou na ulici Slavníkovců v Mariánských Horách. Součásti lékárny AMPHORA v Porubě je výdejna a prodejna zdravotních pomůcek.

d)    Investiční činnost


Investice jsou u každé fungující společnosti jednou z nejvýznamnějších výdajových položek a to jak do nových technologií, tak do lidských zdrojů, což v medicíně platí dvojnásob. Společnost udržuje vysoký standard služeb nejen v oblasti přístrojové, ale i v oblasti správy budov nebo řízení lidských zdrojů.


Společnost MEPHACENTRUM investuje značné finanční prostředky do moderních medicínských technologií, aby trvale zajistila vysoký standard poskytované zdravotní péče pro své pacienty. Za cenu značných investic do ICT a medicínské přístrojové techniky byl celý provoz polikliniky MephaCentrum převeden z analogové do digitální podoby, ať již se to týká plně digitálního RDG oddělení (PACS, mamograf, rtg přístroje, ultrazvuky, apod.), nejmodernější generace analyzátorů pro biochemickou a hematologickou laboratoř, laboratoře funkční diagnostiky plic, atd.


Modernizace budovy polikliniky byla a je nejnákladnější aktivitou společnosti, neboť společnost ji koupila ve špatném technickém stavu, což je neslučitelné s koncepci dalšího rozvoje společnosti. Naprostou nezbytnosti bylo zateplení budovy a výměna všech rozvodů v ní.

Oblast řízení lidských zdrojů považuje vedení společnosti za svou prioritu, neboť bez kvalitních zaměstnanců by veškeré investice byly zbytečné. Proto společnost hradí svým zaměstnancům různá školení a sama je i jejich organizátorem.

e)    Hrazené služby


Kromě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění nabízí poliklinika MephaCentrum také nadstandardní služby hrazené v hotovosti. Na oddělení ORL je nabízena léčba na inhalační jednotce a léčba pomocí aurikuloterapie. Společným jmenovatelem těchto metod léčby je boj s chronickými potížemi oblastí uší, krku a nosu.
Součásti oddělení angiologie je jednotka přístrojových lymfodrenáží. Tato léčba, která přináší významnou úlevu přetíženým dolním končetinám, je pacienty velmi vyhledávaná,  o čemž svědčí plné objednací seznamy.


Společnost MEPHACENTRUM vyšla vstříc i zájmu svých klientů o odborné konzultace v oblasti výživy a dietologie. Ve vstupním vestibulu zřídila dietní „Poradnu pro snižování váhy“, která pomocí komplexní metody hyperproteinových potravinových přípravků umožňuje účinně a hlavně trvale zhubnout. Ze začátku se tato metoda dostávala do povědomí lidí pomalu, ale poté, co dokázala svůj potenciál u mnoha našich klientů, výrazně narostl jejich počet.


Avšak nejen společnost MEPHACENTRUM rozšiřuje nabídku nadstandardních služeb na poliklinice. Velmi významně se na tom podílí soukromá genetická a forenzní laboratoř. Tato laboratoř nabízí služby jak individuálním zájemcům, např. určování otcovství nebo zjišťování dědičných onemocnění, tak i státním institucím, např. Policii ČR.

f)     Neustálé zvyšování kvality zdravotní péče

Jelikož naší hlavní filozofií je poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče, rozhodla se společnost MEPHACENTRUM zavést certifikované řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikace byl proces dlouhý a náročný a získání certifikátu pro nás znamená další impulz ke zvyšování kvality péče. 


Na tento proces pak navázal proces získání akreditace Českého institutu pro akreditaci pro biochemickou a hematologickou laboratoř dle ČSN EN ISO 15189.

Společnost MEPHACENTRUM rovněž opakovaně splňuje podmínky akreditace do celostátního programu mamografického screeningu jako jedno z pěti zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji.

g)    Nájemní činnost


Kromě služeb týkajících se bezprostředně péče o zdraví nabízí společnost MEPHACENTRUM také nájemní prostory pro jiné typy služeb. To jsou hlavně prostory ve vstupní hale polikliniky, v suterénu a ve dvou samostatných pavilonech, které k poliklinice také patří. 
V těchto prostorách lze nalézt pobočku České průmyslové zdravotní pojišťovny, optiku, prodejny textilu, trafiku, bufet, restaurace, kadeřnictví, manikúru a další.

 


certifikát                    Evropská unie                   Dotace EU