MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Recepce:
+420 597 437 111

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Onkologie - Úvod

Onkologická ambulance

Personální obsazení:
MUDr. Helena Fojtíková
Konsilia: MUDr. Jaromír Richter

Činnost ambulance:

Ordinace poskytuje konziliární konzultace u pozitivních nálezů v rámci mamografického screeningu.