MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Oční - OCT

Vyšetření OCT - optická koherentní tomografie

Je moderní zobrazovací metoda pro vyšetření očního pozadí, jednotlivých vrstev sítnice, vrstvy nervových vláken a zrakového nervu s velice jemným prostorovým rozlišením. Používáme špičkový oční tomograf Cirrus OCT HD od německé firmy Carl Zeiss.

Vyšetření na OCT je bezbolestné a trvá pár minut. Vyšetření je možné provádět BEZ ROZKAPÁNÍ, v některých případech je pro lepší kvalitu snímku rozkapání vhodné.

OCT - Zeiss Cirrus HDVyšetření OCT přináší lékaři mnohem podrobnější informace o stavu sítnice a jejích jednotlivých vrstvách, než umožňovaly dosavadní vyšetřovací metody. Přístroj pomocí laserového paprsku proměří a zmapuje sítnici a následně vytvoří řezy strukturou sítnice na jakémkoli místě, které lékař potřebuje zobrazit. Lékař tak získá relevantní podklady, na základě kterých může dále posuzovat stanovení individuální léčby.

Vyšetření na moderním OCT přístroji je bezpodmínečně nutné při:

  • podezření na zelený zákal a při jeho léčbě,
  • při onemocnění sítnice - VPMD (věkem podmíněné makulární degenerace),
  • diabetické retinopatii, makulární díře i dalších onemocnění sítnice, sklivce a zrakového nervu.

Všechny zmiňované choroby jsou velmi závažné a mohou vést k poškození zraku a postupně i jeho ztrátě.

Vyšetření na OCT není hrazeno ze zdravotního pojištění a jeho cena je uvedena v ceníku.

Provozní doba

Den Pacienti - MephaCentrum Pacienti - mimo MephaCentrum
Pondělí v ordinačních hodinách našich lékařů 13:00 - 15:00
Úterý v ordinačních hodinách našich lékařů 13:00 - 15:00
Středa v ordinačních hodinách našich lékařů 13:00 - 15:00
Čtvrtek v ordinačních hodinách našich lékařů 13:00 - 15:00
Pátek v ordinačních hodinách našich lékařů