MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Angiologie - Úvod

Angiologická ambulance - Péče o cévy s.r.o.

Personální obsazení:
MUDr. Kateřina Čurová
MUDr. Zuzana Mikolášová
zd. sestra Miroslava Tomková

 Od 1.1.2016 přijímáme pojištěnce VZP - 111

Činnost ambulance:

Péče o pojištěnce VZP je smluvně zajištěna společností Pedicor Care, s. r. o.

Ambulance poskytuje komplexní péči pro nemocné s cévními chorobami. Jedná se o diagnostiku a léčbu tepenných, žilních a lymfatických onemocnění.

Sledujeme rizikové stavy vzniku cévních trombóz, v indikovaných případech provádíme depistáž trombofilních stavů, zejména u opakovaných trombóz a při předoperační přípravě rizikových pacientů. Velkou pozornost věnujeme prevenci rozvoje aterosklerotického cévního onemocnění. Rovněž pečujeme o diabetické pacienty z důvodu vysokého rizika tepenného postižení dolních končetin.

Ambulance je vybavena duplexním sonografickým přístrojem, dopplerovským přístrojem na měření krevních průtoků s možnosti měření kotníkových a palcových tlaků, fotopletysmografem k určení stupně žilní nedostatečnosti a k detekci kapilárního toku na prstech horních a dolních končetin.

Více informací o činnosti angiologické ambulance, spektru výkonů a jejich průběhu naleznete na stránkách www.pedicor.cz

Od 1.1.2016 je ambulance provozována soukromým nájemcem, společností Péče o cévy s.r.o. a
společnost MephaCentrum, a.s., dále nenese žádnou odpovědnost za její provoz.