MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Agentura domácí péče - Úvod

Personální obsazení
Markéta Erteltová
Gabriela Sikorová
Dana Bestová
Jana Měntielová
Petra Sakreidová
Zuzana Bialíková

 

Činnost agentury:

Domácí péče zajišťuje na základě doporučení registrujícího lékaře ošetřování a dohled nad léčbou v domácím prostředí pacienta. Provádí odběr biologického materiálu, měření fyziologických hodnot, všechny druhy převazů, aplikace injekcí /i.m., s.c./, aplikace infuzí, péče o stomie, péče o permanentní katetry, cévkování, rehabilitační ošetřování apod. dle požadavků lékaře.

Zdravotní sestry v naší agentuře pracují samostatně, mají empatický a zodpovědný vztah k pacientům.