MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Centrum léčby poruch vykašlávání

O co se jedná?

Plicní oddělení polikliniky MephaCentrum je jedním z několika pracovišť v České republice, které je oprávněno indikovat dlouhodobou domácí léčbu poruch vykašlávání pomocí přístroje CoughAssist u dospělých pacientů.

K čemu slouží mechanická podpora vykašlávání?

Tato metoda léčby je určena k léčbě narušeného vykašlávání spojeného se zhoršenou nádechovou a/nebo výdechovou fází kašle. Těmito potíže trpí řada pacientů na podkladě různých onemocnění dýchacího systému. Patří mezi ně neurologická onemocnění, některá onemocnění pohybového systému a dále všechny nemoci, u nichž dochází k postupnému oslabování dýchacích svalů. To vede k nedostatečnému vykašlávání, stagnaci hlenu v dýchacích cestách, opakovaným infektům dolních dýchacích cest a jejich nevratnému poškození.

Mezi tyto nemoci patří:

spinální svalová atrofie, muskulární dystrofie, myopatie, dětská mozková obrna, transversální míšní léze , amyotrofická laterální skleróza,  ostatní vzácná onemocnění spojená s poruchou expektorace (např. poruchy metabolismu, Charcot Marie Tooth, Huntingtonova choroba)

Efektivní dlouhodobá léčba

V České republice je od roku 2012 je dostupná verze přístroje CoughAssist E70. Vzhledem k tomu, že pozitivní účinky mechanické podpory vykašlávání byly potvrzeny v řadě klinických studií, je tato terapie zahrnuta v doporučeném postupu plicní rehabilitace, který byl schválen v roce 2014 Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a v roce 2015 Společností rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP. Tento typ neinvazivní terapie by měl vždy předcházet invazivnímu řešení poruch vykašlávání (tracheostomie nemocného, opakované bronchoskopické odsávání).

Indikace přístroje pro dlouhodobou domácí léčbu je posuzována na podkladě mezioborového konsensu (pneumolog, neurolog, fyzioterapeut) ve schválených centrech pro indikaci tohoto přístroje (schválená centra pro indikaci Českou pneumologickou a ftizeologickou společností a Českou společností dětské pneumologie).

Pracoviště indikující mechanickou podporu vykašlávání pro dospělé pacienty v ČR:

  • Plicní oddělení, MephaCentrum, Ostrava
  • Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
  • Neurologická klinika, VFN, Praha
  • Pneumologická klinika 1. LF UK/TN, Thomayerova nemocnice, Praha
  • Plicní klinika, FN Hradec Králové
  • Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň
  • Léčebna TBC a resp. onemocnění, Nemocnice České Budějovice
  • Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc
  • Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno

Více informací a kontakt:

Plicní oddělení, Poliklinika MephaCentrum
Opavská 962/39, 708 688 Ostrava-Poruba
tel.: +420 597 437 611