MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Plicní RTG

SAMSUNG XGEO GU60

Od začátku roku 2014 je plicní oddělení polikliniky MephaCentrum vybaveno novým digitálním rentgenem SAMSUNG XGEO GU60. Tento model patří spolu s větším modelem GX80 instalovaným na centrálním RDG oddělení polikliniky MephaCentrum do naprosté světové špičky na trhu rentgenových systémů.

Instalací tohoto přístroje se plicní oddělení připojilo k RDG oddělení polikliniky MephaCentrum a stalo se tak referenčním pracovištěm SAMSUNG pro celou střední Evropu.

Výhody nového digitálního RTG:Plicní RTG SAMSUNG XGEO GU60

Nový digitální rentgen SAMSUNG přináší celou řadu výhod jak pro lékaře pracující se rentgenovými snímky, tak především pro naše pacienty. Zde jsou uvedeny jen hlavní přednosti tohoto nového systému.

 • Velmi rychlé zhotovení snímků ve špičkové kvalitě, takže odpadá nutnost vícenásobného snímkování při nekvalitně pořízených snímcích.
 • Snímky není potřeba náročně dále upravovat při vyhodnocování, čímž se zrychluje a zkvalitňuje práce lékařů.
 • Vyšší kvalita snímků umožňuje zachytit patologické změny, které by na jiných přístrojích nebyly vidět.
 • Díky odladěným komponentům dodávaným jedním výrobcem jako kompletní řešení vyžaduje RTG SAMSUNG nižší dávku záření k vytvoření snímku v porovnání nejen s filmovými, ale i jinými digitálními rentgeny.

Indikace k RTG vyšetření hrudníku:

Snímky hrudníku jsou vyhotovovány standardně ve dvou projekcích – zadopřední a bočné. Stavů, při nichž je indikováno RTG vyšetření hrudníku je celá řada, zde jsou uvedeny ty nejčastější:

 • Postižení plicní tkáně (zánět, nádor, …).
 • Postižení vaziva mezi plicními sklípky (pneumokoniozy, …).
 • Kašel trvající déle než 6 týdnů.
 • Nemoci pohrudnice (výpotek, pneumotorax, …).
 • Nemoci bránice (kýly, …).
 • Nemoci mezihrudí.
 • Nemoci srdce a srdečnice.
 • Nemoci plicních cév.
 • Nemoci hrudní stěny (zlomeniny žeber, …).