MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Plicní - Úvod

Plicní oddělení - MUDr. Martin Polášek   Plicní oddělení - celotělový pletysmograf   Plicní oddělení - digitální RTG

Plicní oddělení (TRN)

Činnost oddělení:

Oddělení TRN svou činností zajišťuje léčebnou a dispensární péči o pacienty s akutními a chronickými onemocněními plic a dýchacích cest v souladu s metodickými zásadami oboru TRN. Pracoviště kalmetizace provádí očkování dětí proti tuberkulóze (TBC). V diagnostice úzce spolupracuje s RDG oddělením, alergologickou ambulancí a s laboratořemi OKBH, Ambulantně provádíme bronchoskopické vyšetření.

Specifikem našeho pracoviště je zaměření na kompletní funkční diagnostiku plic. Zaměřujeme se na včasný záchyt astma bronchiale a chronické bronchitidy. Využíváme k tomu nejmodernější vyšetřovací metody. V diagnostice a terapii používáme špičkové, vysoce specializované přístroje. Impulsním oscilometrem jsme schopni vyšetřit i malé děti a málo spolupracující pacienty.

Naše plicní oddělení je jako jedno z mála ambulantních plicních oddělení na území České republiky a vzhledem k jeho personálnímu a technologickému vybavení se řadí k absolutní špičce těchto oddělení u nás. Vysokou erudovanost našich lékařů dokládá i jejich široká publikační a přednášková činnost jak v ČR, tak i v zahraničí.