MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Funkční vyšetření plic

Co je to funkční vyšetření plic?

Funkční vyšetření plic je soubor laboratorních metod, které přinášejí informace o ventilační funkci plic. Tzn. o velikosti dechových objemů, výdechových rychlostí, tlaků, odporů v dechových cestách, distribuci a difuzi plynů. Pro pochopení významu vyšetření plicní funkce si je třeba uvědomit, že plíce jsou největším a nejintenzivnějším kontaktním orgánem našeho těla se zevním prostředím. Plíce (zhruba 80-100 m2) představují plochu velikosti tenisového kurtu, přes kterou se denně přefiltruje více než 10 000 litrů vzduchu a kolem níž proteče asi 8 000 krve.

Kdy se provádí funkční vyšetření plic?Funkční vyšetření plic - spirometrie

• Stanovení diagnózy – časná diagnostika onemocnění omezujících průtok
  vzduchu v dechových cestách, při postižení vaziva mezi plicními sklípky mohou
  odchylky ve funkčním vyšetření předcházet změnám na RTG snímku hrudníku.
• Monitorování léčby – opakované vyšetření umožní nastavení optimální léčby,
  zhoršení plicních funkcí někdy předchází subjektivním potížím, a tak můžeme
  včas zahájit léčbu.
• Stanovení průběhu a prognózy onemocnění – sledování dynamiky změn plicní
  funkce je významným prognostickým ukazatelem u většiny plicních
  onemocnění
• Předoperační vyšetření – stanovení operačního a pooperačního rizika u
  pacientů s plicním onemocněním.
• Posudkové, preventivní a výzkumné účely.
• Posouzení funkce plic u sportovců.

Naše funkční laboratoř je schopna provést následující vyšetření:Funkční vyšetření plic - celotělová pletysmografie

• Pulzní oxymetrie – se používá ke zjištění množství kyslíku v krvi pacienta.
• Spirometrie – základní vyšetření ventilační funkce plic.
• Bronchodilatační test – zjišťuje odpověď dýchacích cest na látku dilatující
  (roztahující) průdušky – základní vyšetření při dušnosti.
• Bronchokonstrikční test – zjišťuje odpověď dýchacích cest na podnět
  konstrihující (zužující) průdušky. Nejpoužívanějším podnětem bývá fyzická
  zátěž (běh, jízda na kole), inhalace látky provokující průdušky – při podezření
  na astma bronchiale.
• Impulsní oscilometrie – dává informace o odporech v dechových cestách
  (centrálních i periferních), s úspěchem se dá využít u pacientů neschopných
  provést usilovné dechové manévry, které jsou potřebné u spirometrických
  vyšetření.
• Rhinomanometrie – měření průchodnosti nosních průduchů
• Bodypletysmografie – metoda, která přesným měřením zbytkového plicního objemu, napomáhá diagnostice rozedmy plic.
• Vyšetření ústních tlaků – vyšetření síly dechových svalů při nádechu a výdechu nejen u plicních, ale i u neurologických onemocnění.
• Vyšetření plicní difuze – pomáhá objasnit poruchy výměny plynů mezi plícemi a krví.

Na uvedená vyšetření se můžete objednat na tel. č. 597 437 612.

Objednací doba je dle požadovaného vyšetření do 1-2 týdnů.