Klinická logopediePhDr. Ptáčková *

MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

PhDr. Ptáčková - Úvod

Ambulance klinické logopedie - PhDr. Ptáčková

Personální obsazení:
PhDr. Alena Ptáčková
PhDr. Iveta Ševčíková

Činnost ambulance:

Komplexní péče v oboru klinická logopedie - dispenzární, preventivní, diagnostická, léčebná.

Logopedická ambulance zajišťuje komplexní péči v oblasti narušené komunikační schopnosti u dětských a dospělých pacientů. Narušená komunikační schopnost: opožděný vývoj řeči, poruchy výslovnosti, vývojová dysfázie, koktavost, breptavost, mutismus, afázie, sluchové vady, dysartrie, dysfagie, pervazivní vývojové poruchy.