MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Recepce:
+420 597 437 111

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Mgr. Starostková - Úvod

Ambulance klinické logopedie - Mgr. Starostková

Personální obsazení:
Mrg. Kamila Starostková

Činnost ambulance:

Komplexní péče v oboru klinická logopedie - dispenzární, preventivní, diagnostická, léčebná.

Logopedická ambulance zajišťuje komplexní péči v oblasti narušené komunikační schopnosti u dětských a dospělých pacientů. Narušená komunikační schopnost: opožděný vývoj řeči, poruchy výslovnosti, vývojová dysfázie, koktavost, breptavost, mutismus, afázie, sluchové vady, dysartrie, dysfagie, pervazivní vývojové poruchy.