MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Genetický screening - Trombofilní mutace

Společnost MephaCentrum, a.s., nabízí možnost komerčního vyšetření trombofilních mutací. 

Trombofilie je sklon ke zvýšené srážlivosti krve, který je ovlivněn jednak vrozenými dispozicemi a jednak zevními vlivy (např. pohybovým režimem, hmotností, věkem, kouřením, úrazem, léky). Lidé s vyšší srážlivostí krve jsou více ohroženi krevními sraženinami, které mohou vést k částečnému nebo úplnému uzavření cév –nejčastěji hluboko uložených žil dolních končetin (hluboká žilní trombóza). Část sraženiny se může uvolnit, putovat žilním řečištěm a po průchodu srdcem uzavřít některou z plicních cév – vznikne plicní embolie. 

Faktor V Leiden 

Leidenská mutace v genu pro faktor V je nejčastější vrozenou predispozicí pro abnormální krevní srážlivost v evropské populaci.

 

Faktor II Protrombin

Protrombinová mutace patří mezi tři jednoznačně nejrozšířenější genetické dispozice k trombofilii v evropské populaci.

Vzhledem k častému výskytu trombofilie v naší bílé evropské populaci je dokonce zvažováno, zda by všechny ženy před nasazením hormonální antikoncepce neměly mít vyšetřeny alespoň 2 základní a nejčastější mutace podmiňující trombofilie (Faktor V Leiden a Faktor II Protrombin).

Jaké je riziko rozvoje trombózy?

Přítomnost vrozené trombofilní mutace představuje 3–5 krát vyšší riziko rozvoje hluboké žilní trombózy oproti běžné populaci, což ovšem neznamená, že každý jejich nositel bude postižen trombózou. K jejímu rozvoji většinou dojde až spolupůsobením dalších získaných trombofilních faktorů:

 • věk nad 45 let,
 • obezita, kouření, alkohol,
 • ateroskleróza a jiná kardiovaskulární onemocnění,
 • břišní a ortopedické operace,
 • úrazy a dlouhodobé znehybnění,
 • užívání hormonální antikoncepce nebo léčba pohlavními hormony (u homozygota trombofilní mutace jsou kontraindikovány),
 • těhotenství a šestinedělí,
 • onkologická onemocnění a jejich léčba,
 • ztráta nebo nedostatečný příjem tekutin (dehydratace),
 • autoimunitní choroby (například protilátky proti fosfolipidům),
 • přítomnost mutací dalších genů asociovaných se srážlivostí krve.

 

Jak vyšetření probíhá

1. Kde se vyšetření provádí?
Pokud se pro toto vyšetření rozhodnete, přijďte do odběrové místnosti biochemické a hematologické laboratoře polikliniky MephaCentrum do 4. patra.
Na odběry se prosím dostavujte mezi 6:45 - 14:00 hod. každý pracovní den.

2. Co se odebírá k vyšetření?
Bude Vám odebrán vzorek krve. Vzhledem k tomu, že se jedná o genetické vyšetření, NENÍ třeba být nalačno. Před odběrem je potřeba vyplnit informovaný souhlas.

3. Co se děje s krví dále?
Po odběru se vzorek krve dopraví do certifikované Laboratoře CGB, kde je krev vyšetřena.  Výsledek bude odeslán Vámi zvoleným způsobem při odběru krve. 

4. Co dělat s výsledkem vyšetření?
Pokud Vám přijde výsledek negativní, můžete být rádi, nemusíte dělat nic.
Pokud Vám přijde výsledek pozitivní, měli byste kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, který Vám poradí, jak dále. Příp. můžete kontaktovat MUDr. Tamaru Lhoťanovou, hematoložku, specializující se právě v této oblasti a která také působí v budově polikliniky MephaCentrum. Pro kontakt na MUDr. Lhoťanovou klikněte zde.

 

Ceník trombofilních mutací:

FV Leiden (FVL)   600,-kč
FVL + FII             800,-kč
FVL + FII + MTHFR (C677T, A1298C) 950,-kč
MTHFR(C677T, A1298C) 650,-kč