MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Recepce:
+420 597 437 111

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Laboratoř forenzní genetiky - Úvod

 

Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o.

Je nestátní zdravotnické zařízení v oboru molekulární genetiky, které vykonává činnost rovněž jako ústav kvalifikovaný ke znalecké činnosti v oboru forenzní genetiky.

LFG_logoSpolečnost vznikla v roce 1998 v Brně jako nestátní zdravotnické zařízení a zařadila se mezi první pracoviště, která začala provádět forenzně genetická testování v České republice. Společnost sídlí v budově Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. V roce 2008 došlo k rozšíření společnosti o provozovnu Ostrava, která sídlí v prostorách polikliniky MephaCentrum v Ostravě-Porubě.

Národní akreditační orgán provedl v našem zařížení akreditační proces dle normy

ČSN EN ISO 15189:2013 a na základě něj společnost obdržela "Osvědčení o akreditaci" č. 639/2014, které je platné do 7.10.2019.

Vedení společnosti:
Mgr. Tomáš Pexa                      - ředitel společnosti
MUDr. Dita Leznarová               - odbroný garant pro zdravotnická zařízení
RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D.  - vedoucí laboratoře

Provozovna Ostrava

Genetická laboratoř je dalším přínosem a velkým rozšířením nabízených služeb našim klientům. Cílem je provádět klinickou DNA diagnostiku pro indikující lékaře z řad klinických genetiků, hematologů, kardiologů, internistů, pediatrů, onkologů, gynekologů a dalších.

Cílem klinicky zaměřených analýz je detekovat změny (mutace) v DNA, které mohou být příčinou některých onemocnění, nebo mohou signalizovat některá zvýšená rizika pro jejich nositele. Protože DNA je nositelem dědičnosti, mají tato vyšetření význam i pro blízké příbuzné při prevenci projevů řady nemocí.

Ve forenzní oblasti se zaměřujeme na určování otcovství a na identifikace biologického materiálu (zpravidla pro orgány činné v trestním řízení nebo pro klienty z řad advokacie).

Vedení provozovny:
RNDr. Hana Kolaříková   - vedoucí laboratoře
MUDr. Jana Zvolská        - vedoucí lékař

Genetická ambulance

Součástí námi poskytovaných služeb je i privátní praxe lékaře - klinického genetika, kde jsou poskytovány konzultace ve všech případech, kdy je podezření na výskyt genetické zátěže u pacienta nebo v jeho rodině.

MUDr. Jana Zvolská - lékař genetik

Více informací o této genetické ambulanci