MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Ušní akupunktura - Úvod

Aurikuloterapie - mnohokrát ověřená klasická čínská medicína

Ušní akupunktura – aurikuloterapie – nabízí pacientům alternativní způsob řešení jejich zdravotních potíží a je úspěšně používána i v kombinaci s klasickými léčebnými metodami (farmakologická, rehabilitační aj.). Podobně jako i jiné formy akupunktury vychází i aurikuloterapie ze zásad klasické čínské medicíny, jejichž pozitivní přínos byl potvrzen jak osobními zkušenostmi miliónů lidí po celém světě, tak i cíleným vědeckým bádáním.

Princip aurikuloterapie

Princip aurikuloterapie je založen na skutečnosti, že bod či zóna na boltci koresponduje s určitým orgánem či systémem lidského těla. Podstatou účinku je reflexní mechanismus. Patologický bod na uchu je detekován bolestivou odezvou na tlak nebo pomocí elektrického detektoru. Léčba se pak provádí aplikací tenkých jehel do těchto určených míst.

Na našem pracovišti nabízíme tyto formy aurikuloterapie:
léčebná aurikuloterapie - alternativní metoda léčby celé řady hlavně chronických zdravotních problémů
• hubnutí akupunkturou - významná pomoc při hubnutí

Aurikuloterapie je nadstandardní zdravotní služba a není tedy není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pro více informací o cenách jednotlivých metod ušní akupunktury přejděte na Ceník.

Pro více informací o těchto metodách ušní akupunktury a ordinační době navštivte sekci Kontakt a ordinační doba.

 Ušní akupunktura - zavádění jehliček          Akupunkturní body na uchu          Ušní akupunktura - zavedené jehličky