MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Rentgen - Úvod

Popis pracoviště:

Od léta 2013 funguje na centrálním RTG pracovišti polikliniky MephaCentrum rentgenový systém od společnosti SAMSUNG, který v dnešní době představuje naprostou špičku mezi rentgenovými přístroji na trhu. RDG oddělení polikliniky MephaCentrum se tak po zprovoznění nového digitálního mamografu a nákupu dvou špičkových ultrazvukových přístrojů stalo nejmoderněji vybaveným RDG pracovištěm na severní Moravě.

Digitální RTG:

RTG přístroj SAMSUNG je zařízení s přímou digitalizací s vyhodnocováním obrazu na pracovních stanicích lékařů. Digitální rentgenový obraz je transportován a archivován systémem PACS. Tento systém prakticky odstraňuje vícenásobné snímkování v případě přeexponování či podexponování snímku, neboť lékař si může snímek dodatečně upravovat v celé škále vlastností, což také mj. zvyšuje diagnostické možnosti.
Kromě těchto výhod přináší digitální RTG i výhody pro pacienty, neboť jednak snižuje radiační zátěž, vůči níž jsou vystaveni (cca o polovinu) a pak také výrazně zrychluje celý proces vyšetření, protože odpadá zdlouhavý proces vyvolávání snímku.

Více informací o tomto přístroji naleznete v samostatné části SAMSUNG X GEO.

Referenční pracoviště SAMSUNG:Digitální RTG SAMSUNG

RDG oddělení polikliniky MephaCentrum se také stalo referenčním pracovištěm pro společnost SAMSUNG pro celou střední Evropu. V rámci této funkce budou naši lékaři a radiologičtí asistenti nabízet konzultace a předvádět provoz rentgenového systému SAMSUNG všem potenciálním zájemcům z tohoto regionu. Naše společnost je touto spoluprací velmi poctěna, neboť být referenčním pracovištěm znamená, že společnost SAMSUNG klade v naši společnost a erudici našich pracovníků velkou důvěru. Tato úzká spolupráce tak představuje další důkaz vysoké kvality námi poskytované zdravotní péče.

Provádíme tato vyšetření:

• RTG skeletu (lebka, páteř, klouby, kosti)
• RTG plic - děti
• RTG vyšetření ledvin a močových cest pomocí kontrastní látky


Objednání vyšetření:

Vyšetření pacientů se provádí bez objednání.