MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Mamografie - Úvod

Komplexní mamodiagnostická péče pod jednou střechou

Představení pracoviště:Mamograf GE Senographe Essentials Care

  • Jsme již řadu let akreditovaným mamografickým pracovištěm poskytujícím péči téměř 10.000 ženám ročně.
  • Naše pracoviště je vybaveno nejmodernějšími přístroji a systémy.
  • Zajišťujeme komplexní péči v oblasti odhalování nádorů prsu včetně následné péče a vysoce specializovaných vyšetřovacích metod a postupů.
  • Při diagnostice spolupracujeme s vysoce erudovaným chirurgem a týmem onkologů.
  • Všem klientkám se věnujeme v maximální možné míře v průběhu vyšetření a poskytujeme všechny nezbytné informace o prevenci, případné léčbě či možnostech vyšetření vrozených dispozic pro výskyt nádorů prsu.

Jaká vyšetření nabízíme?

Na našem pracovišti nabízíme všem klientkám jak screeningová, tak i vyžádaná diagnostická vyšetření (na základě žádanky ošetřujícího lékaře) a našich služeb mohou také využít ženy, které toto vyšetření chtějí podstoupit nad rámec veřejného zdravotního pojištění (tzv. samoplátkyně). V případě podezřelého nálezu nebo hůře vyšetřitelných prsů je vyšetření mamografem dále doplněno vyšetřením pomocí ultrazvuku.

U většiny žen nad 40 let věku je doporučeným vyšetřením mamografie, u mladších žen ultrazvuk.

Jak se mohu objednat k mamografickému vyšetření?

Pro objednání k mamografickému vyšetření volejte na tel. č.: 597 437 567.

Mamografický screening:

Screening rakoviny prsu byl v České republice plošně zaveden v září 2002. Jeho hlavním úkolem je vyšetřování bezpříznakových žen v rizikovém věku pomocí mamografu s cílem zachytit nádorové ložisko v co nejčasnějším stádiu a tím zvýšit počet vyléčených žen.

Screeningové mamografické vyšetření je podle dnes platných kritérií určeno všem ženám starším 45 let, a to ve dvouletých intervalech. Přitom neexistuje omezení horní věkové hranice a toto vyšetření je plně hrazeno všemi zdravotními pojišťovnami.

Ultrazvuk TOSHIBA Aplio MX

Všechny ženy jsou objednávány k vyšetření v nejbližších možných termínech, avšak přednostně vyšetřujeme ženy, které:
• mají příznaky onemocnění prsu,
• mají hmatatelné ložisko,
• mají krvavý výtok z bradavky.

 

Moderní přístrojové vybavení:

Mamografická vyšetření provádíme od konce roku 2012 na nejmodernějším mamografickém přístroji s přímou digitalizací značky GENERAL ELECTRIC – Senographe Essentials Care. Tento přístroj poskytuje snímky s výrazně vyšším tkáňovým kontrastem a ostrostí detailů oproti klasickým filmovým mamografům a současně významně redukuje zátěž vyšetřované ženy způsobenou RTG zářením.

Doplňující ultrazvukové vyšetření je u screeningových pacientek a u žen mladších 40 let věku prováděno na ultrazvukovém přístroji TOSHIBA Aplio MX, který je vybaven lineárními sondami o frekvenci 12 MHz a 14 MHz s možností elastografie a detekcí mikrokalcifikací. Podobně jako digitální mamograf od firmy General Electric představuje i tento přístroj naprostou špičku ve své oblasti. Kvalita poskytovaných služeb je tak zajištěna po všech stránkách.