MephaCentrum, a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba

Objednání mamograf:
+420 597 437 567

Objednání vyšetření
(call-centrum):

+420 597 437 777

E-mail:

* takto označené služby jsou provozovány nájemci

Akreditace LKBH

Laboratoř klinické biochemie a hematologie MEPHACENTRUM, a.s. prošla v březnu 2011 úspěšně akreditačním procesem podle ČSN EN ISO 15189:2007 a získala Osvědčení o akreditaci dle normy ISO 15189:2007 – Osvědčení č. 121/2011, s platností do roku 2014.
Stala se tak oprávněnou po dobu platnosti osvědčení užívat vedle svého názvu označení „zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA č. 8117". Toto osvědčení o akreditaci uděluje národní akreditační orgán - Český institut pro akreditaci, o.p.s.

V únoru 2014 proběhla v laboratoři reakreditace podle ČSN EN ISO 15189:2007 a pracoviště získalo Osvědčení o akreditaci dle normy ISO 15189:2007 – Osvědčení č. 119/2014, s platností do roku 2019.

V září 2015 proběhl v laboratoři dozorový audit podle aktualizované ČSN EN ISO 15189:2013 a pracoviště získalo Osvědčení o akreditaci dle normy ISO 15189:2013 – Osvědčení č. 695/2015, s platností do roku 2019.

Předmětem akreditace laboratoře je Laboratorní diagnostika v oboru klinická biochemie včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků v rozsahu vymezeném přílohou tohoto osvědčení.

Osvědčení o akreditaci je dokladem toho, že laboratoř prokázala odbornou způsobilost objektivně a nezávisle vykonávat činnosti, které jsou předmětem akreditace. Akreditace prokazuje splnění mezinárodně uznávaných požadavků pro zdravotnické laboratoře v rozsahu personálního a přístrojového vybavení, Laboratoř se řídí  platnými zákony a odbornými doporučeními pro laboratorní diagnostiku, a poskytuje kvalitní podklady lékařům pro možnost spolehlivého rozhodování při diagnostickém a léčebném procesu.
Pro pacienty to znamená především zvýšení bezpečnosti zdravotní péče, dosahování maximálně přesných výsledků laboratorních analýz a eliminaci nekvalitních (chybných) laboratorních výsledků.
Pravidelné dozorové audity vykonávané Českým institutem pro akreditaci (ČIA) pak zajišťují trvalé zachování vysokého standardu laboratorní diagnostiky.

Osvědčení o akreditaci
Příloha - Seznam akreditovaných metod

 Akreditační známka - Laboratoř klinické biochemie a hematologie